Tuesday, April 3, 2012

kbkk


PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBKK SEJARAH SPM

1.         KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG 
-                            Menjamin kedaulatan sesebuah negara
-                            Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah
-                            Menjaga hak asasi rakyat
-                            Melaksanakan hukuman yang adil
-                            Menjalankan pentadbiran mengikut protokol
-                            Membentuk sIstem pentadbiran kemas dan teratur
-                            Memastikan rakyat berdisplin
-                            Memastikan rakyat hidup bersatupadu
-                            Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum
-                            Memupuk sikap saling hormat menghormati
-                            Menjamin keamanan negara
-                            Menjamin kemakmuran negara
-                            Menjamin keselamatan negara
-                            Mana-mana yang munasabah


3    KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI

-    Rakyat terlibat dalam memilih / membentuk  kerajaan
-    Rakyat boleh bersuara / kemukakan pandangan
-    Pemimpin tidak berkuasa mutlak
-    Menjamin hak asasi rakyat
-    Tidak kejam
-    Kedaulatan di tangan rakyat
-    Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
-    Menjamin kerajaan yang adil / stabil
-    Memastikan keamanan
-    (Terima mana-mana jawapan munasabah)

4       PERANAN ANDA UNTUK MEMASTIKAN KEAMANAN  DAN KEHARMONIAN NEGARA TERUS BERKEKALAN                          

-    Mengamalkan akhlak yang mulia
-    Saling bertolak ansur
-    Menunjukkan teladan yang baik
-    Mengutamakan kesabaran
-    Memiliki kebijaksanaan
-    Mengutamakan perpaduan
-    Mengadakan perundingan
-    Mengadakan perjanjian damai
-    Berbincang secara harmoni / lembut
-    Menggunakan diplomasi
-    Menunjukkan sikap persefahaman
-                                              Tidak mudah menyerah kalah
-                                              Menanam sikap perjuangan
-                                              Cekal menempuh rintangan/ halangan
-                                              Melantik orang tengah yang berkecuali
-                                              Mengamalkan sikap berkecuali
-                                              Mematuhi Piagam PBB
-                                              Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’
-                                              Mana-mana jawapan munasabah

5       LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJADI PUSAT KECEMERLANGAN ILMU DI PERSADA DUNIA

-    Melahirkan ramai cendekiawan tempatan
-    Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)
-    Menaiktaraf universiti di negara ini
-    Menyediakan pelbagai kursus yang relevan
-    Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi
-    Menggalakkan program pertukaran pelajar
-    Memajukan program penterjemahan
-    Memajukan program penulisan karya-karya / buku baru
-    Menganjurkan program pendidikan antarabangsa
-    Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
-    Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa
-    Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
-    Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara
-    Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu 
-    (Mana-mana jawapan munasabah)


6          LANGKAH / USAHA / CARA PERPADUAN KAUM DAPAT DIPUPUK.

-    Sukatan pelajaran sekolah yang sama
-    Penubuhan sekolah wawasan
-    Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan
-    Pengamalan kebudayaan
-    Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
-    Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama
-    One Malaysia
-    Sukan untuk semua
-    Program Latihan Khidmat Negara / PLKN
-    Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga
-    Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
-    Perkahwinan antara kaum digalakkan
-    Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai
-    Mengamalkan budaya yang baik
-    Menghormati kebudayaan kaum lain
-    Mengadakan aktiviti perkhemahan yang melibatkan pelbagai kaum
-    Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum
-    Menyertai pelbagai aktiviti anjuran sekolah
-    Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum
7       KEPENTINGAN PERPADUAN

-    Memastikan keamanan negara berkekalan
-    Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
-    Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
-    Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
-    Memastikan ekonomi negara terus berkembang
-    Dapat menarik kedatangan pelabur asing
-    Akan dihormati oleh negara luar
-    Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
-    Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
-    Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum
-    (Mana-mana jawapan munasabah)

8       KEPENTINGAN  PENDIDIKAN.

-    Meningkatkan ilmu pengetahuan
-    Menaikkan imej negara
-    Melahirkan masyarakat berilmu
-    Memajukan negara
-    Meningkatkan ekonomi negara
-    Membina modal insan cemerlang
-    Melatih pemimpin masa depan
-    Membina ilmu daripada pelbagai sumber
-    Mengadun budaya positif dari tamadun lain
-    Menjana transformasi negara
-    Melahirkan ilmuan / intelektual
-    Mana-mana yang munasabah

9          KEPENTINGAN HUBUNGAN BAIK  DENGAN  NEGARA LUAR
           
-    Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia
-    Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi
-    Meningkatkan kemajuan sains / teknologi
-    Memastikan kemajuan negara berterusan
-    Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
-    Memajukan bidang perindustrian/peladangan negara
-    Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
-    Mendapat pertukaran teknologi
-    Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat
-    Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara
-    Mengekalkan persefahaman
-    Meneruskan hubungan diplomatik
-    Membina semangat setiakawan
-    Membuka peluang pekerjaan
-    Membantu meningkatkan prasarana
-    Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan
-    (Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 

10  IKTIBAR DARIPADA PERJUANGAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN NEGARA KITA.        
-    Rela berkorban
-    Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan
-    Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin
-    Menggunakan kebijaksanaan 
-    Permuafakatan dalam membuat keputusan
-    Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
-    Mengutamakan keamanan
-    Mengamalkan toleransi/ tolak ansur
-    Mengamalkan pendekatan diplomasi
-    Perpaduan kaum diutamakan
-    Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan
-    Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara
-    (Mana-mana jawapan yang munasabah)                                  

11      CARA MENANGANI SETIAP CABARAN YANG DIHADAPI

-                            Tidak berputus asa
-                            Berani menghadapi risiko
-                            Cekal/tabah
-                            Berfikiran positif
-                            Rasional
-                            Bijaksana
-                            Berilmu
-                            Bertoleransi
-    Berdaya saing
-    Menguasai pelbagai ilmu
-    Mempunyai jati diri yang kukuh
-    Berpegang teguh kepada ajaran agama
-    Sentiasa bersatu padu
-    Semangat patriotik /cinta akan negara
-    Berinovasi / kreatif
-    (Terima mana-mana jawapan munasabah)

12        KEPENTINGAN MENGEKALKAN BANGUNAN BERSEJARAH / WARISAN

-    Untuk dijadikan warisan generasi akan datang.
-    Memelihara monumen
-    Menubuhkan agensi yang mengurus monumen
-    Mewartakan sebagai khazanah negara
-    Mewartakan sebagai tapak warisan dunia
-    Menggubal undang-undang khazanah negara
-    Kempen melindungi monumen
-    Mana-mana yang munasabah

13    CARA MENGEKALKAN KEDAULATAN / KEMERDEKAAN NEGARA

-    Bertolak ansur dalam politik
-    Mewujudkan kerjasama
-    Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
-    Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
-    Menjaga kedaulatan negara
-    Merealisasikan dasar-dasar kerajaan
-    Menjaga nama baik negara
-    Menjayakan konsep 1Malaysia
-    Setia kepada pemimpin
-    Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara
-    Menjayakan setiap kempen
-    Bersatu padu
-    Patuh kepada undang-undang
-    Menghormati lambang-lambang negarax
14        AKTIVITI YANG BOLEH MENGUKUHKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA

-    Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
-    Menghormati lambang-lambang kebesaran
-    Menghayati Rukun Negara
-    Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja
-    Lawatan ke muzium diraja
-    Mencari maklumat berkaitan melalui internet
-    Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
-    Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
-    Meraikan hari keputeraan sultan
-    Kembara Tengku Mahkota dibukukan
-    (Mana-mana jawapan munasabah)

15    LANGKAH MENJADIKAN MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA MAJU.            

-    Sentiasa bersikap inovatif
-    Sentiasa berusaha membaiki / meningkatkan kehidupan
-    Memelihara/ mengekalkan keamanan negara
-    Mempunyai pemerintahan yang kuat / adil
-    Pemerintahan yang berwibawa
-    Meneliti / menghayati perubahan masyarakat lampau
-    Pengetahuan agama yang baik/ falsafah / sains dan teknologi
-    Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh
-    Meningkatkan pemikiran/ kemahiran
-    Meningkatkan ilmu
-    Meneroka bidang baru
-    Mana-mana jawapan munasabah


16         CIRI-CIRI KEPIMPINAN

-    Mentadbir berdasarkaan keadilan
-    Bersifat amanah
-    Berfikiran cerdas
-    Bijak dalam pentadbiran
-    Berakhlak mulia
-    Sihat tubuh badan
-    Patuh ajaran agama
-    Mempraktikan undang-undang
-    Menerapkan nilai-nilai murni
-    Penyayang
-    Adil
-    Jujur/amanah
-    Mementingkan rakyat / menjaga kebajikan rakyat
-    Bertanggungjawab
-    Berpandangan jauh / berwawasan

17        BERKAITAN SEORANG PELAJAR

-    Berilmu pengetahuan / menguasai ilmu / pelbagai bidang
-    Menguasai ICT
-    Menguasai bidang sains dan teknologi
-    Mempunyai jati diri / patriotik
-    Berpandangan jauh / berwawasan
-    Inovatif / kreatif / reka cipta
-    Menanam sifat ingin mencuba
-    Berusaha bersungguh-sungguh
-    Menghindarkan diri daripada unsur-unsur negatif

2 comments:

  1. "apakah cabaran yang dihadapi oleh negara dalam usaha memupuk semangat nasionalisme?" please jawabkan cikgu..

    ReplyDelete
  2. Ada tak contoh jawapan kbkk kertas 3 bab 8 ting 5.. trima kasih..

    ReplyDelete