Friday, April 6, 2012

MOTIVASI


Pujuklah hati apabila sesuatu yang berbeza dengan kehendak kita berlaku dalam hidup ini. Setiap yang Allah takdirkan pasti ada hikmah dan kebaikannya. Mungkin kita inginkan kesenangan, tapi Allah anugerahkan kesabaran. Kita inginkan keindahan, tetapi Allah kurniakan kebenaran. Bukankah kesabaran dan kebenaran itu lebih berharga daripada keindahan dan kesenangan?

Tuesday, April 3, 2012

ORGANISASI PANITIA SEJARAH 2012 

KADAR RENUNGANKeikhlasan teruji ketika di pertengahan dan di hujung satu amalan. Ketika dipuji atau dikeji, bagaimana rasa hati kita? Apakah dipuji timbul dorongan untuk menambah amal, atau bila dikeji muncul rasa hati ingin menghentikannya? Itulah boleh dijadikan asas muhasabah keikhlasan kita melalui rasa hati.Apakah ada syukur selepas amalan itu dilaksanakan dengan baik yakni dengan mengambalikan semuanya kepada Allah? Apakah ada sabar sekiranya amalan yang dibuat ada kekurangannya...

kbkk


PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBKK SEJARAH SPM

1.         KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG 
-                            Menjamin kedaulatan sesebuah negara
-                            Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah
-                            Menjaga hak asasi rakyat
-                            Melaksanakan hukuman yang adil
-                            Menjalankan pentadbiran mengikut protokol
-                            Membentuk sIstem pentadbiran kemas dan teratur
-                            Memastikan rakyat berdisplin
-                            Memastikan rakyat hidup bersatupadu
-                            Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum
-                            Memupuk sikap saling hormat menghormati
-                            Menjamin keamanan negara
-                            Menjamin kemakmuran negara
-                            Menjamin keselamatan negara
-                            Mana-mana yang munasabah


3    KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI

-    Rakyat terlibat dalam memilih / membentuk  kerajaan
-    Rakyat boleh bersuara / kemukakan pandangan
-    Pemimpin tidak berkuasa mutlak
-    Menjamin hak asasi rakyat
-    Tidak kejam
-    Kedaulatan di tangan rakyat
-    Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
-    Menjamin kerajaan yang adil / stabil
-    Memastikan keamanan
-    (Terima mana-mana jawapan munasabah)

4       PERANAN ANDA UNTUK MEMASTIKAN KEAMANAN  DAN KEHARMONIAN NEGARA TERUS BERKEKALAN                          

-    Mengamalkan akhlak yang mulia
-    Saling bertolak ansur
-    Menunjukkan teladan yang baik
-    Mengutamakan kesabaran
-    Memiliki kebijaksanaan
-    Mengutamakan perpaduan
-    Mengadakan perundingan
-    Mengadakan perjanjian damai
-    Berbincang secara harmoni / lembut
-    Menggunakan diplomasi
-    Menunjukkan sikap persefahaman
-                                              Tidak mudah menyerah kalah
-                                              Menanam sikap perjuangan
-                                              Cekal menempuh rintangan/ halangan
-                                              Melantik orang tengah yang berkecuali
-                                              Mengamalkan sikap berkecuali
-                                              Mematuhi Piagam PBB
-                                              Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’
-                                              Mana-mana jawapan munasabah

5       LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJADI PUSAT KECEMERLANGAN ILMU DI PERSADA DUNIA

-    Melahirkan ramai cendekiawan tempatan
-    Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)
-    Menaiktaraf universiti di negara ini
-    Menyediakan pelbagai kursus yang relevan
-    Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi
-    Menggalakkan program pertukaran pelajar
-    Memajukan program penterjemahan
-    Memajukan program penulisan karya-karya / buku baru
-    Menganjurkan program pendidikan antarabangsa
-    Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
-    Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa
-    Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
-    Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara
-    Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu 
-    (Mana-mana jawapan munasabah)


6          LANGKAH / USAHA / CARA PERPADUAN KAUM DAPAT DIPUPUK.

-    Sukatan pelajaran sekolah yang sama
-    Penubuhan sekolah wawasan
-    Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan
-    Pengamalan kebudayaan
-    Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
-    Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama
-    One Malaysia
-    Sukan untuk semua
-    Program Latihan Khidmat Negara / PLKN
-    Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga
-    Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
-    Perkahwinan antara kaum digalakkan
-    Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai
-    Mengamalkan budaya yang baik
-    Menghormati kebudayaan kaum lain
-    Mengadakan aktiviti perkhemahan yang melibatkan pelbagai kaum
-    Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum
-    Menyertai pelbagai aktiviti anjuran sekolah
-    Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum
7       KEPENTINGAN PERPADUAN

-    Memastikan keamanan negara berkekalan
-    Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
-    Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
-    Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
-    Memastikan ekonomi negara terus berkembang
-    Dapat menarik kedatangan pelabur asing
-    Akan dihormati oleh negara luar
-    Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
-    Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
-    Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum
-    (Mana-mana jawapan munasabah)

8       KEPENTINGAN  PENDIDIKAN.

-    Meningkatkan ilmu pengetahuan
-    Menaikkan imej negara
-    Melahirkan masyarakat berilmu
-    Memajukan negara
-    Meningkatkan ekonomi negara
-    Membina modal insan cemerlang
-    Melatih pemimpin masa depan
-    Membina ilmu daripada pelbagai sumber
-    Mengadun budaya positif dari tamadun lain
-    Menjana transformasi negara
-    Melahirkan ilmuan / intelektual
-    Mana-mana yang munasabah

9          KEPENTINGAN HUBUNGAN BAIK  DENGAN  NEGARA LUAR
           
-    Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia
-    Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi
-    Meningkatkan kemajuan sains / teknologi
-    Memastikan kemajuan negara berterusan
-    Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
-    Memajukan bidang perindustrian/peladangan negara
-    Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
-    Mendapat pertukaran teknologi
-    Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat
-    Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara
-    Mengekalkan persefahaman
-    Meneruskan hubungan diplomatik
-    Membina semangat setiakawan
-    Membuka peluang pekerjaan
-    Membantu meningkatkan prasarana
-    Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan
-    (Mana-mana jawapan yang munasabah)                                 

10  IKTIBAR DARIPADA PERJUANGAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN NEGARA KITA.        
-    Rela berkorban
-    Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan
-    Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin
-    Menggunakan kebijaksanaan 
-    Permuafakatan dalam membuat keputusan
-    Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
-    Mengutamakan keamanan
-    Mengamalkan toleransi/ tolak ansur
-    Mengamalkan pendekatan diplomasi
-    Perpaduan kaum diutamakan
-    Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan
-    Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara
-    (Mana-mana jawapan yang munasabah)                                  

11      CARA MENANGANI SETIAP CABARAN YANG DIHADAPI

-                            Tidak berputus asa
-                            Berani menghadapi risiko
-                            Cekal/tabah
-                            Berfikiran positif
-                            Rasional
-                            Bijaksana
-                            Berilmu
-                            Bertoleransi
-    Berdaya saing
-    Menguasai pelbagai ilmu
-    Mempunyai jati diri yang kukuh
-    Berpegang teguh kepada ajaran agama
-    Sentiasa bersatu padu
-    Semangat patriotik /cinta akan negara
-    Berinovasi / kreatif
-    (Terima mana-mana jawapan munasabah)

12        KEPENTINGAN MENGEKALKAN BANGUNAN BERSEJARAH / WARISAN

-    Untuk dijadikan warisan generasi akan datang.
-    Memelihara monumen
-    Menubuhkan agensi yang mengurus monumen
-    Mewartakan sebagai khazanah negara
-    Mewartakan sebagai tapak warisan dunia
-    Menggubal undang-undang khazanah negara
-    Kempen melindungi monumen
-    Mana-mana yang munasabah

13    CARA MENGEKALKAN KEDAULATAN / KEMERDEKAAN NEGARA

-    Bertolak ansur dalam politik
-    Mewujudkan kerjasama
-    Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
-    Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
-    Menjaga kedaulatan negara
-    Merealisasikan dasar-dasar kerajaan
-    Menjaga nama baik negara
-    Menjayakan konsep 1Malaysia
-    Setia kepada pemimpin
-    Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara
-    Menjayakan setiap kempen
-    Bersatu padu
-    Patuh kepada undang-undang
-    Menghormati lambang-lambang negarax
14        AKTIVITI YANG BOLEH MENGUKUHKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA

-    Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
-    Menghormati lambang-lambang kebesaran
-    Menghayati Rukun Negara
-    Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja
-    Lawatan ke muzium diraja
-    Mencari maklumat berkaitan melalui internet
-    Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
-    Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
-    Meraikan hari keputeraan sultan
-    Kembara Tengku Mahkota dibukukan
-    (Mana-mana jawapan munasabah)

15    LANGKAH MENJADIKAN MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA MAJU.            

-    Sentiasa bersikap inovatif
-    Sentiasa berusaha membaiki / meningkatkan kehidupan
-    Memelihara/ mengekalkan keamanan negara
-    Mempunyai pemerintahan yang kuat / adil
-    Pemerintahan yang berwibawa
-    Meneliti / menghayati perubahan masyarakat lampau
-    Pengetahuan agama yang baik/ falsafah / sains dan teknologi
-    Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh
-    Meningkatkan pemikiran/ kemahiran
-    Meningkatkan ilmu
-    Meneroka bidang baru
-    Mana-mana jawapan munasabah


16         CIRI-CIRI KEPIMPINAN

-    Mentadbir berdasarkaan keadilan
-    Bersifat amanah
-    Berfikiran cerdas
-    Bijak dalam pentadbiran
-    Berakhlak mulia
-    Sihat tubuh badan
-    Patuh ajaran agama
-    Mempraktikan undang-undang
-    Menerapkan nilai-nilai murni
-    Penyayang
-    Adil
-    Jujur/amanah
-    Mementingkan rakyat / menjaga kebajikan rakyat
-    Bertanggungjawab
-    Berpandangan jauh / berwawasan

17        BERKAITAN SEORANG PELAJAR

-    Berilmu pengetahuan / menguasai ilmu / pelbagai bidang
-    Menguasai ICT
-    Menguasai bidang sains dan teknologi
-    Mempunyai jati diri / patriotik
-    Berpandangan jauh / berwawasan
-    Inovatif / kreatif / reka cipta
-    Menanam sifat ingin mencuba
-    Berusaha bersungguh-sungguh
-    Menghindarkan diri daripada unsur-unsur negatif